Skip to content

Cart

Your cart is empty

Rregullat për kthime/ndërrime të produkteve

Politikat dhe Rregullat e Kthimit/Ndërrimit të Produkteve

Politika e Kthimit/Ndrërrimit të produkteve nga Label Nue është vënë në dispozicion me qëllim që të informojë klientët tanë me rregullat dhe kushtet e vendosura në lidhje me mundësinë e kthimit apo ndërrimit të produktit/ve pas blerjes.

Politika e Kthimeve/Ndërrimeve për porosi nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut

Ne nuk ofrojmë kthime për blerje online pasi klienti të ketë marrë porosinë.

Ndërrimet pranohen vetëm për artikujt me çmim të rregullt. Shkëmbimet nuk lejohen për produktet të cilat kanë zbritje.

Ne mund të ofrojmë ndërrime vetëm me artikuj me të njejtin çmim ose artikuj me çmim më të lartë. Ndërrimet pranohen vetëm nëse e keni kërkuar shkëmbimin brenda 48 orëve pasi të keni marrë porosinë. Tarifa e transportit për ndërrimin e produktit duhet të paguhet nga klienti.

Politika e kthimit/shkëmbimit për porositë ndërkombëtare

Ju lutemi sigurohuni që e keni lexuar dhe kuptuar Politikën e Kthimit dhe Ndërrimit. Label Nue ju informon se të gjitha porositë ndërkombëtare janë përfundimtare/finale.

Ne nuk ofrojmë kthime. Ndërrimet nuk lejohen pasi të keni bërë blerjen dhe pasi të jetë nisur porosia.

Ky vendim është marrë për shkak të kostos së lartë të detyrimeve doganore, transportit dhe gjendjes së produkteve të ndërruara. Duke vazhduar me blerjen, ju pranoni të pajtoheni me politikën tonë të kthimit/ndërrimit.